За нас

Д-р Яни Любомиров Стефанов – съчетание на лекарствени и безлекарствени методи.

1986-1993 г. Доктор по медицина
1993-1994 г. източни методи – акупунктура,вендузна терапия, мокса, лечебен масаж
1993-1997 г. психиатрия и психотерапи.

Курсове и специализации, участие в конференции.

Курсове- Невропсихиатрия – обхват,методология,селектирани клинично значими
проблеми – 2011г
- Главоболие – диагностични и терапевтични проблеми 2007
- Вертеброгенни заболявания на нервната система2008г.
- Болки в гърба.2006г.
- Фитотерапия 2007
- Хомеопатия 2011
- Монголския опит в иглотерапията 2011г
- Разстройства на импулсите и влеченията, психоендокринология 2005г.
- Невралнатерапия 2007г
- Съвременни медикаментозни и алтернативни методи за лечение на различни видове зависимо поведение 2005г
- Хранене и хронични заболявания.2010
- Лечение на хронична болка 2011
- Медицинска хипноза, хипнотерапия 2006г
- Заболявания на автономната нервна система 2006
- Диагностика и лечение на разстройства с дефицит на вниманието и хиперактивност при деца 2007г.
- Психодрама и групова терапия 2005г
- Съвременни терапевтични подходи към депресивните състояния,комобидност 2005г
- Практическо възпитание 2008г.
-Участие в програми към община Варна
- Обществен възпитател към кв.Владиславово Варна
- Превенция на суицидното поведение при деца и младежи 2008,2009,2010
- Философия на любовта в младежката възраст 2010
- Характерология-семинар със студенти от МУ Варна 2011
- Тава се случва-поведение при бедствени ситуации на деца с умствена изостаналост от ДЦДМУИ „Св.Йоан Златоуст” Варна 2011г