МЕДИТАЦИЯ ПРИ ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ

Човекът не е комплект от органи ( здрави или не съвсем), а цялостна система в която органите взаимно си влияят и балансирано се регулират. Физическото здраве е свързано и с емоциите, и с психиката. Хроничните болести се разглеждат и като психосоматични и се появяват в условията на хроничен стрес. Успешното лечение обратно на стреса хармонизира органите и повишава имунната устойчивост на цялата система. Т.е. подпомага тялото да се доизлекува. Мощен, древен метод за възстановяване на организма е медитацията на фона на акупунктурата. Предлагам ви една достъпна медитация която се прави на фона на акупунктура.
„…Представи си, че върху теб пада ослепителна слънчева светлина със златен цвят и че започва да прониква в
тялото ти от темето до петите. Ако внимателно огледаш тялото си с вътрешното зрение, ще откриеш, че тук-там има тъмни петна. Насочи златната слънчева светлина точно към тези тъмни петна и наблюдавай как започват да изчезват, да се изпаряват. Насочвай светлината към всички заболели органи или нововъзникващи петна. Осветявай ги с лечебна светлина до пърното им изчезване

… ( следва продължение за напреднали)…
……………………………………………………
чувствай светлината винаги вътре в теб
…………………………………………………….